Ładowanie...

Centrum Pomocy Dzieciom

Dnia 14.03.2023r. w Ludźmierzu uroczyście zostało otwarte Centrum Pomocy Dzieciom. Centrum Pomocy Dzieciom to jedyna na Podhalu i w południowej Małopolsce placówka w której dzieci pokrzywdzone przestępstwami oraz ich niekrzywdzący opiekunowie otrzymują bezpłatna wielospecjalistyczną pomoc pod jednym dachem. Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie odpowiedniego wsparcia, ma trudności w odzyskaniu poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi.

Specjaliści – psycholodzy, terapeuci, psychiatrzy i prawnicy w Centrum Pomocy Dzieciom podejmują interwencje kryzysowe, udzielają konsultacji, prowadzą z dziećmi spotkania terapeutyczne. Udzielają też wsparcia prawnego i psychologicznego rodzicom podopiecznych, by wiedzieli, jak radzić sobie z trudną sytuacją, jak najlepiej pomóc swojemu dziecku i  jak dbać o interesy dziecka. Jest to szczególnie ważne, gdy w związku ze skrzywdzeniem dziecka uruchomione zostają procedury prawne. Rodzicom bardzo potrzebne jest to, że mogą liczyć na wsparcie w całym procesie interwencji karnej.

Zespół placówki działa we współpracy z lokalnymi służbami – sądami, prokuraturami, pcpr, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, oświaty, czy policją.

Pomoc w CPD jest bezpłatna.

CPD udziela dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i  wykorzystywania seksualnego bezpłatnego wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, prawnego. Terapeuci pomagają poradzić sobie z lękiem, złością i poczuciem winy. Centrum gwarantuje również pomoc medyczną, udzielaną przez lekarzy znających specyfikę psychicznych i somatycznych konsekwencji krzywdzenia.

Zakres pomocy:

  • konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, psychiatryczne, porady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci pokrzywdzonych oraz dla ich rodziców i opiekunów;
  • interwencje w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci; – konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych) podejrzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci;
  • grupy wsparcia, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów;
  • indywidualne lub grupowe przygotowanie do udziału w procedurach karnych.

 

Wyżej wymienione wsparcie oferuje Centrum Pomocy Dzieciom zlokalizowane w Ludźmierzu przy ulicy Jana Pawła II 97.

Centrum czynne jest w następujących godzinach:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 11.00-19:00
  • środa – piątek 9.00-17.00

 

Kontakt telefoniczny z CPD pod numerem 534 300 254.
 
 
 

Zobacz również
Kierownik GOPS zaprasza do składania ofert na realizację Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 - POBYT CAŁODOBOWY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^