Ładowanie...

Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu uprzejmie informuje, że osoby, które składały wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ w roku 2019, nie składają nowych wniosków w roku 2020. W oparciu o wnioski złożone w 2019 roku – prawo do świadczenia wychowawczego zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków o świadczenie 500 plus dla tych osób na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 to:

  • od 1 lutego 2021 r. (dla wniosków składanych drogą elektroniczną),
  • od 1 kwietnia 2021 r. (dla wniosków składanych drogą tradycyjną – w formie papierowej).

Jednocześnie informujemy, że osoby, które do tej pory nie korzystały ze świadczenia wychowawczego 500+, mogą składać wnioski na bieżąco.

 Zobacz również
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9 informuje, że od poniedziałku, 3 sierpnia będą przyjmowane wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do Świadczeń Rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego); Dobry Start (300+) oraz Funduszu Alimentacyjnego.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego "Małopolska Niania 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0".
Zapraszamy do zapoznania się z terminami składania wniosków na nowy okres zasiłkowy.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^