Ładowanie...

Małopolska Niania 2.0

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu, informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z oferowanego w projekcie dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, w szczególności do mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani wyniesie: wsparcie podstawowe – 1 500 zł/m-c, wsparcie podwyższone: 2 100 zł/m-c – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej (spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 800 zł na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, gdy przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną).

Wsparcie będzie można otrzymać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

W rekrutacji rodziców do projektu zostaną uwzględnione:

Kryteria dostępu:
- zamieszkiwanie (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa małopolskiego;
- sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
- niemożność podjęcia pracy/powrotu do pracy lub utrzymania zatrudnienia ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;

Kryteria preferencji:
- pozostawanie rodzica/opiekuna bez pracy lub przebywanie na urlopie macierzyńskim rodzicielskim, wychowawczym ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3;
- zamieszkiwanie rodzica/opiekuna (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- bycie rodzicem/opiekunem dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności;
- w przypadku rodzica/opiekuna - bycie osobą z niepełnosprawnościami rozumianą zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustawą o ochronie zdrowia psychicznego;
- samotne wychowywanie dziecka.

 

Wnioski należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 

Szczegółowe informacje o zasadach realizacji projektu oraz terminach składania wniosków można uzyskać na stronach www.rops.krakow.pl - zakładka Małopolska Niania 2.0

https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

https://www.facebook.com/groups/Malpolska.Niania

 

oraz telefonicznie pod numerem 12 422 06 36 wew. 23

 
 
 

Zobacz również
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, zaprasza do udziału w projekcie "Małopolska Niania 2.0"
Kierownik oraz Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu składają najserdeczniejsze życzenia:
Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2019r., tj. w "Wielki Piątek", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^