Ładowanie...

Oferta wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Nowy Targ informuje, że od dnia
1 maja 2020r istnieje możliwość bezpłatnego wsparcia psychologicznego.


Forma telefoniczna pod nr. 694 719 821 w dniach:

 

wtorek od 09.00 do 16.00
czwartek od 09.00 do 16.00

W szczególnych sytuacjach osoby doświadczające kryzysu w związku z przemocą domową mogą kontaktować się pod w/w numer po za podanymi dniami. Informujemy również, że po ustąpieniu sytuacji związanej z COVID - 19 planujemy uruchomić grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Informacja pod 694 719 821.

 

 

JEŚLI DOŚWIADCZASZ

PRZEMOCY DOMOWEJ

LUB

MASZ PROWADZONĄ PROCEDURĘ NIEBIESKIEJ KARTY

PAMIĘTAJ!!! PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA SPECJALIŚCI MOGĄ CI POMÓC.

Udostępniamy Państwu informację o mobilnej aplikacji Twój Parasol, adresowanej do osób doświadczających przemocy lub zagrożonych tym problemem. Korzystając z tego rozwiązania osoby potrzebujące mogą uzyskać tematyczne wsparcie i niezbędne informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących pomoc. Pozwala też na przesyłanie sygnałów o zdarzeniach przemocowych.Stosując to rozwiązanie można też błyskawicznie wybrać odpowiedni numer telefonu alarmowego.

Szczegółowe informacje o działaniu aplikacji Twój Parasol dostępne są, link:

https://twojparasol.com/

PLAN AWARYJNY - JAK SZUKAĆ POMOCY, GDY DOŚWIADCZAMY PRZEMOCY DOMOWEJ W TRAKCIE EPIDEMII

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

 

 

Jednocześnie przypominamy, że nieustannie działa Linia Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900.
Pozwala ona na otrzymanie skierowania do konkretnego miejsca świadczenia pomocy lub od razu uzyskania pomocy specjalistów. Infolinia pozwala na skontaktowanie się z dyżurnym psychologiem oraz prawnikiem. Pomoc świadczona jest nie tylko w języku polskim, ale również języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Brak możliwości głosowego kontaktu również nie stanowi przeszkody.Pokrzywdzeni mogą uzyskać połączenie i wsparcie za pośrednictwem komunikatora internetowego i poczty elektronicznej – wystarczy napisać na adresinfo@numersos.pl.

Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pomoc-ministerstwa-sprawiedliwosci-dla-osob-dotknietych-przemoca

Pamiętaj !!!

Jesteśmy dla Ciebie

Możesz skontaktować się z Nami

Telefony pracowników socjalnych dostępne w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu:

18 26 14-101 (Ludźmierz, Trute, Morawczyna, Harklowa)

18 26 14103 (Waksmund, Szlembark, Gronków, Obidowa, Ostrowsko, Pyzówka)

18 26 14108 (Łopuszna, Dursztyn, Lasek, Knurów, Długopole, Nowa Biała, Dębno)

18 26 14 114 (Krauszów, Rogoźnik)

18 26 14115 ( Klikuszowa, Krempachy)

Policja 997/ 112

 

Za drzwiami – kampania o reagowaniu w sytuacji krzywdzenia dzieci


Zobacz również
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9 informuje, że od poniedziałku, 3 sierpnia będą przyjmowane wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do Świadczeń Rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego); Dobry Start (300+) oraz Funduszu Alimentacyjnego.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego "Małopolska Niania 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0".
Zapraszamy do zapoznania się z terminami składania wniosków na nowy okres zasiłkowy.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^