Ładowanie...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2020 - Informacja

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z  pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i  włączających.

Do lipca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu, osoby które otrzymają skierowanie będą mogły skorzystać ze wsparcia w  postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych wydawanych przez PKPS w Nowym Targu. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty m.in: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, oraz gołąbki w sosie pomidorowym i inne.

Prócz wsparcia żywnościowego realizowane przez PKPS w Nowym Targu będą cykliczne działania towarzyszące programowi.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w  organizacji. 

 

Zobacz również
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, że poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020″.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu pragnie poinformować, że Gmina Nowy Targ pozyskała środki finansowe w wysokości 24 270,00 zł na realizację programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^