Ładowanie...

Wnioski do programu Małopolska Niania 2.0 - nabór 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego "Małopolska Niania 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0".

Do wzięcia udziału w projekcie. a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców dzieci w wieku do lat 3, którzy ze wzlędu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.