Ładowanie...

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Wnioski można składać w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu, ul. Bulwarowa 9, (pok. 6, 7), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka,
  • za pośrednictwem poczty na powyższy adres,
  • korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP,
  • drogą elektroniczną poprzez portal informacyjno - usługowy Emp@tia i poprzez strony internetowe banków i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Szczegółowe informacje i wzory aktualnych (obowiązujących) wniosków dostępne w linku poniżej.


Strona internetowa Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 
Ośrodek informuje, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od:

  • 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik danego roku nastąpi do dnia 31 października 2017r.
  • 1 września 2017r. do dnia 30 września 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 30 listopada 2017r.
  • 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 grudnia 2017r.
  • 1 listopada 2017r. do dnia 30 listopada 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 stycznia 2017r.
  • 1 grudnia 2017r. do dnia 31 stycznia 2018r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 28 lutego 2018r.

Zobacz również
Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.
XVII EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ I URZĘDZIE GMINY NOWY TARG
Szlachetna paczka jest piękna. Łączy ludzi i to w sposób piękny i szlachetny. Pomoc materialna, rzeczy, prezenty są ważne w Paczce. Ale o wiele cenniejsze jest to wszystko, co dzieje się wokoło paczek i prezentów. To, jak szukane są rodziny, jacy są wolontariusze, jak organizują się darczyńcy i jak przekazywana jest pomoc.
Kampania 19 dni
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby będące w kryzysie na spotkanie w ramach „Kampanii 19 dni ” z interwentem kryzysowym, które odbędzie się w dniu 9 listopada od godz. 16.30 w budynku GOPS, ul. Bulwarowa 9 w Nowym Targu.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^