Ładowanie...

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do Świdczeń Rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9 informuje, że od poniedziałku, 3 sierpnia będą przyjmowane wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do Świadczeń Rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego); Dobry Start (300+) oraz Funduszu Alimentacyjnego.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje się działania zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania się wirusa SARS- Cov-2 poprzez zmianę sposobu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

Kierownik GOPS rekomenduje składanie wniosków elektronicznych, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucenie do urny w budynku GOPS.

GOPS informuje, że w tym roku nie będzie możliwości wypełnienia wniosku na miejscu.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do korzystania ze wzoru wniosków zamieszczonych na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Wypełnione i podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentacji należy wrzucić w zaklejonej kopercie (lub foliowej koszulce na dokumenty) do urny korespondencyjnej umieszczonej w budynku GOPS w Nowym Targu.

Uwaga!!

Starannie wypełniony wniosek, jego kompletność i złożenie wszystkich niezbędnych podpisów przez wnioskodawcę będzie miało wpływ na termin jego rozpatrzenia. Natomiast ewentualne braki we wniosku czy dokumentacji będą wpływały na wydłużenie czasu rozpatrzenia wniosku.

W razie uzasadnionej potrzeby klienci będą przyjmowani pojedynczo, bez osób towarzyszących (w szczególności dzieci).
Ze względu na stan epidemii, koniecznym jest zastosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie COVID-19, zatem przed wejściem do budynku GOPS bezwzględnie należy zdezynfekować ręce, zakryć usta i nos oraz zachować odpowiedni dystans od drugiej osoby. Klienci bez maseczek nie będą obsługiwani. W razie konieczności uzupełnienia dokumentów, należy mieć swój długopis.Zobacz również
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9 informuje, że od poniedziałku, 3 sierpnia będą przyjmowane wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do Świadczeń Rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego); Dobry Start (300+) oraz Funduszu Alimentacyjnego.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego "Małopolska Niania 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0".
Zapraszamy do zapoznania się z terminami składania wniosków na nowy okres zasiłkowy.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^