Ładowanie...

Wszechstronne kształcenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ulicy Jana Pawła II, prowadzi wszechstronne kształcenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, oraz dzieci z  autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi:

we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka;
w Przedszkolu Specjalnym;
w Szkole Podstawowej;
w Szkole Przyspasabiającej do Pracy;
w Branżowej Szkole I Stopnia.
 

Istnieje możliwość zakwaterowania dziecka w  internacie szkolnym. Pobyt wychowanka jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszty żywienia.

Nabór trwa przez cały rok.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 26 624 08 oraz na stronie internetowej: zpswo.nowotarski.edu.pl

Zobacz również
Kierownik GOPS zaprasza do składania ofert na realizację Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 - POBYT CAŁODOBOWY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^