Ładowanie...

XVII EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ I URZĘDZIE GMINY NOWY TARG

XVII EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ I URZĘDZIE GMINY NOWY TARG
Szlachetna paczka jest piękna. Łączy ludzi i to w sposób piękny i szlachetny. Pomoc materialna, rzeczy, prezenty są ważne w Paczce. Ale o wiele cenniejsze jest to wszystko, co dzieje się wokoło paczek i prezentów. To, jak szukane są rodziny, jacy są wolontariusze, jak organizują się darczyńcy i jak przekazywana jest pomoc.

Satysfakcja wielu osób, wolontariuszy, darczyńców, rodzin, ale też osób, które wspierają finansowo Paczkę jest tego najlepszym dowodem. Dlatego składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy Nowy Targ, uczniom klasy II B I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego, ekipie sklepu Home and you, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w te piękną akcję, którzy przyczynili się swoją ofiarnością, życzliwością i szczodrością w przekazaniu pomocy najbardziej potrzebującym. Oprócz pomocy materialnej podarowaliście wiarę w drugiego człowieka, radość i nadzieję. Za to wszystko serdecznie wszystkim dziękuję.

Daniel Janczy
 Kierownik Ośrodka

 
 

Zobacz również
Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.
XVII EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ I URZĘDZIE GMINY NOWY TARG
Szlachetna paczka jest piękna. Łączy ludzi i to w sposób piękny i szlachetny. Pomoc materialna, rzeczy, prezenty są ważne w Paczce. Ale o wiele cenniejsze jest to wszystko, co dzieje się wokoło paczek i prezentów. To, jak szukane są rodziny, jacy są wolontariusze, jak organizują się darczyńcy i jak przekazywana jest pomoc.
Kampania 19 dni
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby będące w kryzysie na spotkanie w ramach „Kampanii 19 dni ” z interwentem kryzysowym, które odbędzie się w dniu 9 listopada od godz. 16.30 w budynku GOPS, ul. Bulwarowa 9 w Nowym Targu.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^