Ładowanie...

Kontakty indywidualne

Kierownik Ośrodka

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Daniel Janczy

Kierownik GOPS

18 261 4113

13

janczydaniel@gops.ugnowytarg.pl
gops@ugnowytarg.pl
gops.nt@op.pl

 

Zastępca Kierownika Ośrodka

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Maria Plewa

Zastępca Kierownika

18 261 4110

10

plewamaria@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół Księgowo-Kadrowo-Administracyjny

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Ewa Anna Bryniarska

Główny księgowy

18 261 4111

11

ksiegowosc@gops.ugnowytarg.pl
bryniarskaanna@gops.ugnowytarg.pl

mgr Monika Krzak

Inspektor

18 261 4111

11

krzakmonika@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół do spraw Świadczeń Rodzinnych, Rodzina 500+ i Funduszu Alimentacyjnego

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Katarzyna Waksmundzka-Huzior

Inspektor

18 265 5014
18 261 4106

6

waksmundzkakatarzyna@gops.ugnowytarg.pl

mgr Magdalena Adamczyk

Inspektor

18 261 4136

6

adamczykmagdalena@gops.ugnowytarg.pl

mgr Dyrcz-Mastela Elżbieta

Pomoc administracyjna

18 261 4106

6

dyrczmastelaelzbieta@gops.ugnowytarg.pl

Paulina Kolasa

Pomoc administracyjna

18 261 4127

7

kolasapaulina@gops.ugnowytarg.pl

inż. Alina Batkiewicz

referent

18 261 4107

7

batkiewiczalina@gops.ugnowytarg.pl

Barbara Szczerba

referent

18 261 4107

7

szczerbabarbara@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół Pracowników Socjalnych

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

Rejony

Maria Nykaza

Starszy pracownik socjalny

18 261 4101

1

nykazamaria@gops.ugnowytarg.pl

Nowa Biała

Dębno

Jan Pędzimąż

Starszy pracownik socjalny

18 261 4105

5

pedzimazjan@gops.ugnowytarg.pl

Morawczyna

Harklowa

Maria Kozioł

Starszy specjalista pracy socjalnej

18 261 4103

3

koziolmaria@gops.ugnowytarg.pl

Obidowa

Gronków

Krystyna Skwarek

Starszy pracownik socjalny

18 261 4101

1

skwarekkrystyna@gops.ugnowytarg.pl


Łopuszna

Dursztyn

lic. Maria Kołodziej

Pracownik socjalny

18 261 4103

3

kolodziejmaria@gops.ugnowytarg.pl

Waksmund

Szlembark

lic. Monika Kwak

Pracownik socjalny

18 261 4103

3

kwakmonika@gops.ugnowytarg.pl

Ostrowsko

Pyzówka

lic. Zuzanna Słaboń

Pracownik socjalny

18 261 4101

1

slabonzuzanna@gops.ugnowytarg.pl

Lasek

Knurów

inż. Maria Żegleń-Krawiec

Pracownik socjalny

18 261 4105

5

zeglenmaria@gops.ugnowytarg.pl

Trute

Ludźmierz

mgr Anna Dziedzic

Pracownik socjalny

18 261 4114

14

dziedzicanna@gops.ugnowytarg.pl

Rogoźnik

Krauszów

Długopole

Mgr Julita Rylko

Pracownik socjalny

18 261 4115

15

rylkojulita@gops.ugnowytarg.pl

Klikuszowa

Krempachy

 
 

Gminny Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

inż. Maria Żegleń-Krawiec

Pracownik socjalny -

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

18 261 4105

5

zeglenmaria@gops.ugnowytarg.pl

mgr. Anna Dziedzic

Pracownik socjalny – Koordynator ds. przemocy

18 261 4114

14

dziedzicanna@gops.ugnowytarg.pl

 

Piecza zastępcza

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Paulina Puławska

Asystent rodziny

18 261 4115

15

asystentrodziny@gops.ugnowytarg.pl

 


Zobacz również
Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.
XVII EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ I URZĘDZIE GMINY NOWY TARG
Szlachetna paczka jest piękna. Łączy ludzi i to w sposób piękny i szlachetny. Pomoc materialna, rzeczy, prezenty są ważne w Paczce. Ale o wiele cenniejsze jest to wszystko, co dzieje się wokoło paczek i prezentów. To, jak szukane są rodziny, jacy są wolontariusze, jak organizują się darczyńcy i jak przekazywana jest pomoc.
Kampania 19 dni
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby będące w kryzysie na spotkanie w ramach „Kampanii 19 dni ” z interwentem kryzysowym, które odbędzie się w dniu 9 listopada od godz. 16.30 w budynku GOPS, ul. Bulwarowa 9 w Nowym Targu.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^