Ładowanie...

Kontakty indywidualne
Kierownik Ośrodka

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Daniel Janczy

Kierownik GOPS

18 26 14 113
13
janczydaniel@gops.ugnowytarg.pl
gops@ugnowytarg.pl
gops.nt@op.pl

Zastępca Kierownika Ośrodka

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Maria Plewa

Zastępca Kierownika

18 26 14 110
10 plewamaria@gops.ugnowytarg.pl

Zespół Księgowo-Kadrowo-Administracyjny

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Ewa Anna Bryniarska

Główny księgowy

18 26 14 111
11
ksiegowosc@gops.ugnowytarg.pl
bryniarskaanna@gops.ugnowytarg.pl

mgr Monika Krzak

Inspektor

18 26 14 111
11
krzakmonika@gops.ugnowytarg.pl

Zespół do spraw Świadczeń Rodzinnych, Rodzina 500+ i Funduszu Alimentacyjnego

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Katarzyna Waksmundzka-Huzior

Inspektor

18 2655014
18 26 14 106
6 waksmundzkakatarzyna@gops.ugnowytarg.pl

mgr Magdalena Adamczyk

Inspektor

18 26 14 136
6 adamczykmagdalena@gops.ugnowytarg.pl

inż. Alina Batkiewicz

Referent

18 26 14 107
7 batkiewiczalina@gops.ugnowytarg.pl
Paulina Kolasa
Pomoc administracyjna
18 26 14 127
7

Zespół Pracowników Socjalnych

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

Rejony

Maria Nykaza

Starszy pracownik socjalny

18 26 14 101
1 nykazamaria@gops.ugnowytarg.pl

Klikuszowa

Obidowa

Morawczyna

Trute

Jan Pędzimąż

Starszy pracownik socjalny

18 26 14 105
5 pedzimazjan@gops.ugnowytarg.pl Harklowa
Nowa Biała
Łopuszna

Maria Kozioł

Starszy specjalista pracy socjalnej

18 26 14 103
3 koziolmaria@gops.ugnowytarg.pl

Ostrowsko

Pyzówka

Gronków

Krystyna Skwarek

Starszy pracownik socjalny

18 26 14 101
1 skwarekkrystyna@gops.ugnowytarg.pl


Dębno

Dursztyn

Krempachy

Waksmund

lic. Maria Kołodziej

Pracownik socjalny

18 26 14 103
3 kolodziejmaria@gops.ugnowytarg.pl

Knurów

Ostrowsko

Szlembark

lic. Monika Kwak

Pracownik socjalny

18 26 14 103
3 kwakmonika@gops.ugnowytarg.pl

lic. Zuzanna Słaboń

Pracownik socjalny

18 26 14 101
1 slabonzuzanna@gops.ugnowytarg.pl

inż. Maria Żegleń-Krawiec

Pracownik socjalny

18 26 14 105
5
zeglenmaria@gops.ugnowytarg.pl Długopole
Krauszów
Lasek
Ludźmierz

mgr Anna Dziedzic

Pracownik socjalny

18 26 14 114
14
dziedzicanna@gops.ugnowytarg.pl Rogoźnik


 

 

Gminny Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

inż. Maria Żegleń-Krawiec

Pracownik socjalny -

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

18 26 14 105
5 zeglenmaria@gops.ugnowytarg.pl

 

 

mgr. Anna Dziedzic

Pracownik socjalny – Koordynator ds. przemocy

18 26 14 114
14 dziedzicanna@gops.ugnowytarg.pl

Piecza zastępcza

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Julita Rylko

Asystent rodziny

18 26 14 105
5 asystentrodziny@gops.ugnowytarg.pl
rylkojulita@gops.ugnowytarg.pl
Zobacz również
Kampania 19 dni
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby będące w kryzysie na spotkanie w ramach „Kampanii 19 dni ” z interwentem kryzysowym, które odbędzie się w dniu 9 listopada od godz. 16.30 w budynku GOPS, ul. Bulwarowa 9 w Nowym Targu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, że od dnia 1 września do 15 września 2017r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w formie stypendium na nowy rok szkolny 2017/2018.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017 roku.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^