Ładowanie...

Kontakty indywidualne

Kierownik Ośrodka

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Daniel Janczy

Kierownik GOPS

18 261 4113

13

janczydaniel@gops.ugnowytarg.pl
gops@ugnowytarg.pl
gops.nt@op.pl

 

Zastępca Kierownika Ośrodka

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Maria Plewa

Zastępca Kierownika

18 261 4110

10

plewamaria@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół Księgowo-Kadrowo-Administracyjny

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Ewa Anna Bryniarska

Główny księgowy

18 261 4111

11

ksiegowosc@gops.ugnowytarg.pl
bryniarskaanna@gops.ugnowytarg.pl

mgr Monika Krzak

Inspektor

18 261 4111

11

krzakmonika@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół do spraw Świadczeń Rodzinnych, Rodzina 500+ i Funduszu Alimentacyjnego

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Katarzyna Waksmundzka-Huzior

Inspektor

18 265 5014
18 261 4106

6

waksmundzkakatarzyna@gops.ugnowytarg.pl

mgr Magdalena Adamczyk

Inspektor

18 261 4136

6

adamczykmagdalena@gops.ugnowytarg.pl

mgr Dyrcz-Mastela Elżbieta

Pomoc administracyjna

18 261 4106

6

dyrczmastelaelzbieta@gops.ugnowytarg.pl

Paulina Kolasa

Pomoc administracyjna

18 261 4127

7

kolasapaulina@gops.ugnowytarg.pl

inż. Alina Batkiewicz

referent

18 261 4107

7

batkiewiczalina@gops.ugnowytarg.pl

Barbara Szczerba

referent

18 261 4107

7

szczerbabarbara@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół Pracowników Socjalnych

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

Rejony

Maria Nykaza

Starszy pracownik socjalny

18 261 4101

1

nykazamaria@gops.ugnowytarg.pl

Nowa Biała

Dębno

Jan Pędzimąż

Starszy pracownik socjalny

18 261 4105

5

pedzimazjan@gops.ugnowytarg.pl

Morawczyna

Harklowa

Maria Kozioł

Starszy specjalista pracy socjalnej

18 261 4103

3

koziolmaria@gops.ugnowytarg.pl

Obidowa

Gronków

Krystyna Skwarek

Starszy pracownik socjalny

18 261 4101

1

skwarekkrystyna@gops.ugnowytarg.pl


Łopuszna

Dursztyn

lic. Maria Kołodziej

Pracownik socjalny

18 261 4103

3

kolodziejmaria@gops.ugnowytarg.pl

Waksmund

Szlembark

lic. Monika Kwak

Pracownik socjalny

18 261 4103

3

kwakmonika@gops.ugnowytarg.pl

Ostrowsko

Pyzówka

lic. Zuzanna Słaboń

Pracownik socjalny

18 261 4101

1

slabonzuzanna@gops.ugnowytarg.pl

Lasek

Knurów

inż. Maria Żegleń-Krawiec

Pracownik socjalny

18 261 4105

5

zeglenmaria@gops.ugnowytarg.pl

Trute

Ludźmierz

mgr Anna Dziedzic

Pracownik socjalny

18 261 4114

14

dziedzicanna@gops.ugnowytarg.pl

Rogoźnik

Krauszów

Długopole

Mgr Julita Rylko

Pracownik socjalny

18 261 4115

15

rylkojulita@gops.ugnowytarg.pl

Klikuszowa

Krempachy

 
 

Gminny Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

inż. Maria Żegleń-Krawiec

Pracownik socjalny -

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

18 261 4105

5

zeglenmaria@gops.ugnowytarg.pl

mgr. Anna Dziedzic

Pracownik socjalny – Koordynator ds. przemocy

18 261 4114

14

dziedzicanna@gops.ugnowytarg.pl

 

Piecza zastępcza

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Paulina Puławska

Asystent rodziny

18 261 4115

15

asystentrodziny@gops.ugnowytarg.pl

 


Zobacz również
Program "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok. szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
... bo każdy ma szansę na szczęśliwe jutro.

Swoją historię opowie gość specjalny trener-performer QCZAJ.
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o naborze na wolne stanowiska pracy.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^