Ładowanie...

Kontakty indywidualne

Kierownik Ośrodka

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Daniel Janczy

Kierownik GOPS

18 261 4113

13

janczydaniel@gops.ugnowytarg.pl
gops@ugnowytarg.pl

 

Zastępca Kierownika Ośrodka

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Maria Plewa

Zastępca Kierownika

18 261 4110

10

plewamaria@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół Księgowo-Kadrowy

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Ewa Anna Bryniarska

Główny księgowy

18 261 4111

11

ksiegowosc@gops.ugnowytarg.pl
bryniarskaanna@gops.ugnowytarg.pl

mgr Monika Krzak

Inspektor

18 261 4111

11

krzakmonika@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół do spraw Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Katarzyna Waksmundzka-Huzior

Inspektor

18 265 5014
18 261 4106

5

waksmundzkakatarzyna@gops.ugnowytarg.pl

mgr Magdalena Adamczyk

Inspektor

18 261 4136

6

adamczykmagdalena@gops.ugnowytarg.pl

mgr Elżbieta Dyrcz-Mastela

Pomoc administracyjna

18 261 4106

6

dyrczmastelaelzbieta@gops.ugnowytarg.pl

mgr Paulina Kolasa

Referent

18 261 4127

7

kolasapaulina@gops.ugnowytarg.pl

inż. Alina Batkiewicz
Obsługa Funduszu Alimentacyjnego

Referent

18 261 4107

7

batkiewiczalina@gops.ugnowytarg.pl

mgr Barbara Szczerba

Referent

18 261 4107

7

szczerbabarbara@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół Pracowników Socjalnych

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

Rejony

Maria Nykaza

Starszy pracownik socjalny

18 261 4101

8

nykazamaria@gops.ugnowytarg.pl

Nowa Biała

Dębno

Jan Pędzimąż

Starszy pracownik socjalny

18 261 4105

1

pedzimazjan@gops.ugnowytarg.pl

Morawczyna

Harklowa

Maria Kozioł

Starszy specjalista pracy socjalnej

18 261 4103

3

koziolmaria@gops.ugnowytarg.pl

Obidowa

Gronków

Krystyna Skwarek

Starszy pracownik socjalny

18 261 4101

8

skwarekkrystyna@gops.ugnowytarg.pl

Łopuszna

Dursztyn

lic. Maria Kołodziej

Pracownik socjalny

18 261 4103

3

kolodziejmaria@gops.ugnowytarg.pl

Waksmund

Szlembark

lic. Monika Kwak

Pracownik socjalny

18 261 4103

3

kwakmonika@gops.ugnowytarg.pl

Ostrowsko

Pyzówka

lic. Zuzanna Słaboń

Pracownik socjalny,

Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych 
 

18 261 4101

8

slabonzuzanna@gops.ugnowytarg.pl

Lasek
Knurów
Długopole

inż. Maria Żegleń-Krawiec

Pracownik socjalny

18 261 4105

1

zeglenmaria@gops.ugnowytarg.pl

Trute

Ludźmierz

mgr Anna Dziedzic

Starszy Pracownik socjalny

18 261 4114

14

dziedzicanna@gops.ugnowytarg.pl

Rogoźnik

Krauszów

Mgr Julita Rylko

Pracownik socjalny,

Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych 
 

18 261 4115

15

rylkojulita@gops.ugnowytarg.pl

Klikuszowa

Krempachy

 
 

Gminny Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

inż. Maria Żegleń-Krawiec

Pracownik socjalny

18 261 4105

1

zeglenmaria@gops.ugnowytarg.pl

mgr. Anna Dziedzic

Pracownik socjalny – Koordynator ds. przemocy

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

18 261 4114

14

dziedzicanna@gops.ugnowytarg.pl

 

Zespół Wspierania Rodziny - Asystent Rodziny

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Adres e-mail

mgr Paulina Puławska

Asystent rodziny

18 261 4115

15

asystentrodziny@gops.ugnowytarg.pl

 


Zobacz również
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko: ASYSTENT RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
Wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z Gminy Nowy Targ.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko: ASYSTENT RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^