Ładowanie...

Nowe kompetencje - nowe szanse! 2.0 2022 - Zapytanie ofertowe nr 12

Nowe kompetencje - nowe szanse! 2.0  - 2022
 
Zapytanie ofertowe nr 12 z dnia 30.01.2023.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. wynajęcie sal konferencyjnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników zajęć w ramach realizowanego projektu Nowe kompetencje - nowe szanse! 2.0, a w tym:
- sal konferencyjnych na 240 godz., zapytanie dotyczy ceny za 1 godzinę,
- wyżywienia w łącznej liczbie 95, zapytanie dotyczy ceny za 1 obiad. 
 
Zobacz również
Kierownik GOPS zaprasza do składania ofert na realizację Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 - POBYT CAŁODOBOWY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^