Ładowanie...

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania stanowiła Gmina Nowy Targ w 2023 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł neto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania stanowiła Gmina Nowy Targ w 2023 roku”.
Zobacz również
Kierownik GOPS zaprasza do składania ofert na realizację Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 - POBYT CAŁODOBOWY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^