Ładowanie...

Aktualności

2022-04-14
Spokojnej i radosnej Wielkanocy.
2022-04-14
GOPS będzie zamknięty.
2022-03-31
Opieka wytchnieniowa finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego Gmina Nowy Targ / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zapraszają członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do skorzystania z opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia:
2022-03-25
Od 21 marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.
2022-03-25
ZUS w weekend otwarty dla obywateli Ukrainy.

W najbliższy weekend 26 i 27 marca 2022 r. od godz. 9:00 do 15:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”.
2022-03-16
W dniu 15.03.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
2022-03-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
2022-03-16
Z dniem 16 marca (środa) Powiatowy Magazyn Pomocy będzie działał w nowym miejscu - Parku Handlowym Stopiak przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu, gdzie zostanie przeniesiony z garaży Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Szpitalnej.
2022-03-11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tragu informuje, że ALLMEDICA uruchamiła bezpłatne konsultacje pediatryczne i internistyczne oraz świadczenia pielęgniarskie dla imigrantów z Ukrainy. Świadczenia wykonywane są we wszystkich placówkach ALLMEDICA, w normalnym trybie (umawianie godzinowe za pomocą infolinii lub erejestracji) i w pełnym zakresie (przepisywanie leków, konsultacje infekcyjne, itd.). Podstawą do otrzymania świadczenia jest paszport Ukraiński lub inny dokument poświadczający tożsamość oraz pochodzenie Pacjenta lub opiekuna prawnego.
2022-03-11
W związku z coraz większym napływem uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy od dnia 14.03.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu będą zbierane produkty i środki, które będą przekazywane osobom, które znalazły schronienie w obiektach i domach prywatnych na terenie Gminy.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^