Ładowanie...

Programy finansowane z budżetu państwa

Dofinansowanie zadania własnego – na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka

W ramach Umowy nr 444/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk a Gminą Nowy Targ w imieniu której, działa Wójt Gminy Pan Jan Smarduch z kontrasygnatą Skarbnika Gminy została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka w tym m.in. zapewnienie stałego dostępu dla pracowników Ośrodka do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych oraz zapewnienie dla podopiecznych GOPS dostępu do psychologa.

Rozpoczęcie realizacji zadania 1 styczeń 2021 zakończenie 31 grudnia 2021r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji całego zadania.

Planowany całkowity koszt zadania : 34875,00 zł
w tym
wartość dotacji : 27900,00 zł
środki własne : 6 975,00 zł

Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach Umowy nr 104/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie p. Jacek Kowalczyk a Gminą Nowy Targ w imieniu której, działa Wójt Gminy Nowy Targ Pan Jan Smarduch została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Planowany całkowity koszt zadania: 986424,64 zł

w tym wartość dofinansowania: 167382,00 zł

 

INNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2017-2021 
 
 

 
 
Zobacz również
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko: ASYSTENT RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
Wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z Gminy Nowy Targ.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko: ASYSTENT RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^