Ładowanie...

Aktualności

2019-01-14
„Nowa era komputera- rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców , darmowe szkolenia dla mieszkańców Gminy Nowy Targ”
2018-12-21
Kierownik oraz Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu składają najserdeczniejsze życzenia:
2018-12-14
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, że dnia 24 grudnia 2018 roku, tutejszy Ośrodek będzie nieczynny.
2018-09-25
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu, informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018-08-09
Informujemy, że awaria centrali telefonicznej została usunięta.
2018-08-06
Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią centrali telefonicznej, mogą Państwo mieć trudność w dodzwonieniu się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
2018-08-01
Kierownik GOPS informuje, że w 2018 roku wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia z programu Dobry Start 300+ na nowy okres 2018/2019, można składać od 1 sierpnia, natomiast przez Internet wnioski przyjmowane są już od 1 lipca.
2018-07-25
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM TARGU
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia wynikającego z  realizacji Programu Integracji Społeczności Romskiej na rok 2018 pt.
„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Romów w Gminie Nowy Targ”
2018-07-06
Minionej soboty, 30 czerwca wraz Fundacją „Szczęśliwe Jutro” oraz trenerem personalnym Panią Katarzyną Kuruc-Kowal, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu był współorganizatorem spotkania profilaktycznego pt.” Porozmawiajmy o przemocy, uzależnieniach i trudzie życia w TAKIEJ rodzinie”.
2018-07-03
1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. O przyznaniu świadczenia gmina lub powiat powiadomi rodzinę mailem. Ministerstwo Rodziny przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucje realizujące świadczenie.
[1] 2 3 4 » następna
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^