Ładowanie...

Aktualności

2021-09-23
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko: ASYSTENT RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
2021-09-03
Wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z Gminy Nowy Targ.
2021-09-01
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko: ASYSTENT RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2021-08-27
W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2021/2022, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje i jednocześnie przypomina o możliwości składania wniosków o dożywanie dzieci w Stołówkach Szkolnych w ramach programu operacyjnego „Posiłek w szkole i w domu”.
2021-08-27
W roku szkolnym 2021/2022 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu.Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) są przyznawane na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XII/95/2019 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 listopada 2019 r.
2021-08-04
GOPS w Nowym Targu informuje o podjęciu się realizacji kolejnego projektu socjalnego, realizowanego z dofinansowaniem unijnym, który wdrożony zostanie w okresie od 2021-07-01 do 2023-06-30 (23 m-ce). Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na lata 2014-2020.
2021-07-20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
2021-07-01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje mieszkańców Gminy Nowy Targ, że od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.
2021-06-22
Informacja na temat pomocy dla poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej.
2021-06-09
Trwa challenge, dzięki któremu możemy pomóc małemu Kubusiowi z Podsarnia w walce z chłoniakiem anaplastycznym. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu wykonali zadanie! Przyjęli nominację od Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu, wsparli charytatywnie akcję #ChallengeSerduchodlaKubusia i nominowali kolejnych.
[1] 2 3 4 5 ... 9 » następna
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^