Ładowanie...

Gdzie znajdziesz pomoc na terenie Nowego Targu

Telefon alarmowy 112

Policja 997
tel. 18 261 04 00

 

Pogotowie 999
tel. 18 266 33 000, 18 266 33210

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bulwarowa 9
tel.18 26555 87

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szaflarska 39
tel. 18 266 42 07

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Królowej Jadwigi 1

34-400 Nowy Targ

tel. całodobowo (interwencyjnie) 512492 114

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
tel. 18 26636 34

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 0801120 002

Działa od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00 - 22.00
w niedziele i święta
w godz. 8.00- 16.00

 

Opłata za połączenie:
- z telefonu stacjonarnego - równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.)
- z telefonu komórkowego - opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą

 

Dzwoniąc pod nr tel. 801 120 002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

TELEFONICZNA PORADNIA PRAWNA

22 666 28 50 - poniedziałek, wtorek
godz. 17.00-21.00
801-120-002 - środa
godz. 18.00-22.00
Opłata za połączenie z numerem 22 666 28 50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez Państwa taryfikatorem.

PORADNIA E-MAILOWA

Można do nas pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info

www.niebieskalinia.info

Zobacz również
Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.
XVII EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ I URZĘDZIE GMINY NOWY TARG
Szlachetna paczka jest piękna. Łączy ludzi i to w sposób piękny i szlachetny. Pomoc materialna, rzeczy, prezenty są ważne w Paczce. Ale o wiele cenniejsze jest to wszystko, co dzieje się wokoło paczek i prezentów. To, jak szukane są rodziny, jacy są wolontariusze, jak organizują się darczyńcy i jak przekazywana jest pomoc.
Kampania 19 dni
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby będące w kryzysie na spotkanie w ramach „Kampanii 19 dni ” z interwentem kryzysowym, które odbędzie się w dniu 9 listopada od godz. 16.30 w budynku GOPS, ul. Bulwarowa 9 w Nowym Targu.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^