Ładowanie...

Gdzie znajdziesz pomoc na terenie Nowego Targu

Telefon alarmowy 112

 

Policja 997
tel. 18 261 0400

 

Pogotowie Ratunkowe 999
tel. 18 263 3000

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
tel. 18 265 5587

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szaflarska 39
34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 4207

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Królowej Jadwigi 1
34-400 Nowy Targ
tel. całodobowo (interwencyjnie) 512 492 114

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 3634

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 22 668 7000

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 1200 - 1800; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.
Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.
 
Listowne porady prawne

Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13
02−121 Warszawa
 
 
Porady prawne przez e-mail

Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres: prawnicy@niebieskalinia.pl 
 

Zobacz również
GOPS będzie nieczynny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zgłaszające posiadanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i chcące udoskonalić swoje umiejętności i kompetencje wychowawcze do udziału w Ogólnopolskim Programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Zespół pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu, składa Państwu najserdeczniejsze życzenia spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2021 roku.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^