Ładowanie...

Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Zapraszamy do zapoznania się z terminami składania wniosków na nowy okres zasiłkowy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
  • świadczenia dobry start 300+

na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w następujących formach:

  • w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2020 r.
  • w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie przypominam, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać dopiero od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecne świadczenie wychowawcze 500+ przyznane zostało do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o  niniejsze świadczenie z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

Druki wniosków dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019, a także na stronie GOPS oraz udostępnione w siedzibie Ośrodka.

Zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS.

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

TERMIN

REALIZACJI

KOMPLETNYCH

WNIOSKÓW

ELEKTRONICZNIE

TRADYCYJNIE

(PAPIEROWO)

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI

Od 1 lipca 2020 r.

 

Od 1 sierpnia 2020 r.

 

➔ złożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. - nastąpi do 30 listopada 2020 r.

➔ złożonych w okresie od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r. - nastąpi do 30 grudnia 2020 r.

➔ złożonych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - nastąpi do 28 lutego 2021 r.

ŚWIADCZENIA

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Od 1 lipca 2020 r.

 

Od 1 sierpnia 2020 r.

 

➔ złożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. - nastąpi do 31 października 2020 r.

➔ złożonych w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. - nastąpi do 30 listopada 2020 r.

➔ złożonych w okresie od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. - nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

➔ złożonych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. - nastąpi do 31 stycznia 2021 r.

➔ złożonych w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. - nastąpi do 28 lutego 2021 r.

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Od 1 lipca 2020 r.

 

Od 1 sierpnia 2020 r.

 

➔ złożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. - nastąpi do 30 września 2020 r.

➔ złożonych w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. będą realizowane w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Od 1 lutego 2021 r.

 

Od 1 kwietnia 2021 r.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać dopiero od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

 
Zobacz również
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9 informuje, że od poniedziałku, 3 sierpnia będą przyjmowane wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do Świadczeń Rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego); Dobry Start (300+) oraz Funduszu Alimentacyjnego.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego "Małopolska Niania 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0".
Zapraszamy do zapoznania się z terminami składania wniosków na nowy okres zasiłkowy.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^